ข่าวประชาสัมพันธ์

จะสอบกลางภาคแล้วนะ ปลายเดือนนี้เอง ให้นักเรียนเตรียมตัวด้วครับ ข่าวจาก อ.อาด